You are here: Home > Branża motoryzacyjna > Uprawnienia na wózki widłowe UDT
Post Icon

Uprawnienia na wózki widłowe UDT

wózków widłowychWg przepisów osoby, które obsługują i konserwują urządzenia techniczne, które podlegają dozorowi technicznemu, m.in. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, są zobowiązane do posiadania zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje i umiejętność wykonywania tych czynności w praktyce, a także do znajomości warunków technicznych dozoru technicznego oraz przepisów i norm prawnych ich dotyczących.

Uprawnienia na wózki widłowe UDT można uzyskać po ukończeniu specjalistycznych kursów na operatorów wózków widłowych oraz zaliczeniu egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego (zwany inaczej UDT).

Egzaminy złożone są z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Zanim egzamin zostanie rozpoczęty inspektor UDT jest zobowiązany sprawdzić zgodność danych personalnych osoby przystępującej do egzaminu, poprawność złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji zawodowych, a także orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Część teoretyczna egzaminu może przebiegać w formie pisemnej lub ustnej. Część praktyczna natomiast zwykle odbywa się przy urządzeniu (sprawdza się umiejętność obsługi pojazdu), gdzie inspektor (egzaminator) może zadawać dodatkowe pytania. Jego zadaniem jest bowiem skontrolowanie, czy egzaminowana osoba posiada niezbędną wiedzę na temat użytkowania urządzenia w sposób właściwy i bezpieczny oraz z zakresu jego budowy, działania, możliwości itp.

Maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu są wykorzystywane w przeróżnych gałęziach przemysłu do wielu prac, niekiedy stwarzających zagrożenie zdrowia i życia, dlatego taki duży nacisk kładzie się na posiadanie właściwej wiedzy i umiejętności obsługi, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa.

Zdobyte uprawnienia na wózki widłowe dają możliwość pracy na stanowisku operatora wszelkiego rodzaju wózków widłowych w niemal wszystkich miejscach: magazynach, halach, placach budowy i innych.

Urząd Dozoru Technicznego obok egzaminów kwalifikacyjnych dokonuje m.in. również inspekcji urządzeń technicznych, pod kątem ich właściwej eksploatacji oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Część wiedzy pochodzi ze strony firmy Promag

Comments are closed.