You are here: Home >Archive for
Post Icon

Uprawnienia na wózki widłowe UDT

Wg przepisów osoby, które obsługują i konserwują urządzenia techniczne, które podlegają dozorowi technicznemu, m.in. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, są zobowiązane do posiadania zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje i umiejętność wykonywania tych czynności w praktyce, a także do znajomości warunków technicznych dozoru technicznego oraz przepisów i norm prawnych ich dotyczących. Uprawnienia na wózki widłowe UDT […]